Klantonderzoek

 

Eind november vroegen wij onze klanten om een korte vragenlijst in te vullen, met daarin drie kernvragen. Kort samengevat kwam daaruit het volgende naar voren:

 

Op de vraag welke aspecten onze klanten het belangrijkst vinden bij een leverancier van steenachtige werkbladen, bleken Productkwaliteit, Inkoopprijs en Leverbetrouwbaarheid de duidelijke top 3, gevolgd door zaken als Klachtafwikkeling, Assortiment en Flexibiliteit.

 

Op de vraag op welke aspecten Jetstone het meest positief scoort, bleek de duidelijke top 2 te bestaan uit Leverbetrouwbaarheid en Productkwaliteit. Daarnaast werden Assortiment, Ondersteuning Door Verkoop Buitendienst en Ondersteuning Vanuit Kantoor ook door meer dan de helft van de respondenten als onze sterkste punten genoemd.

 

Op de vraag op welke aspecten Jetstone verbeteringen zou moeten doorvoeren, bleek Inkoopprijs eigenlijk het enige noemenswaardige punt. Alle overige antwoordmogelijkheden werden hier slechts door een enkeling aangekruist, en veel klanten gaven zelfs aan dat ze naast prijs geen enkel ander punt konden bedenken waarop wij verbeteringen zouden moeten doorvoeren.

 

Kort gesteld, mogen we concluderen dat we door onze klanten worden gezien als een hoogwaardige leverancier, die weliswaar niet de goedkoopste is in de markt, maar wel een die streeft naar een prettige en optimale samenwerking met klanten, op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid. Komende maanden zullen wij de tips en suggesties die in het onderzoek werden aangedragen intern verder bespreken en waar mogelijk optimaliseren.

Vanaf deze plek willen wij vooral alle respondenten danken voor hun medewerking en openheid.