LEV Groep

1 januari 2018

 

De LEV Groep is een van de goede doelen die we hebben geselecteerd voor onze Goede Doelen Actie. Het werd aangedragen door onze medewerker Eric Manders, die er zelf als vrijwilliger werkzaam is:

 

“Toen Jetstone het plan kenbaar maakte om donaties te doen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, dacht ik gelijk aan de LEV Groep. Omdat het voor veel mensen nog een onbekende organisatie is, vertel ik er met alle plezier wat meer over:
LEV staat voor Leven En Verbinden. En dat is precies wat we doen. We verbinden mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. Dat doen we in Zuid-Oost Brabant, waar we zijn geworteld in de samenleving. We zijn er een vangnet voor mensen die moeilijk op eigen kracht mee kunnen en proberen burgers, verenigingen en bedrijven te laten participeren.”

 

“Om mijn werk als trainer/coach op de montageafdeling van Jetstone beter te kunnen uitoefenen, heb ik destijds een coach-opleiding gevolgd. Ik wilde die opleidng ook graag voor een maatschappelijk doel gebruiken en ben sindsdien actief als vrijwilliger bij de LEV Groep in het project Match-mentor. Hierbij worden jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar begeleid door een mentor. Deze jongeren zijn dan via ouders, hulpverleners of school bij ons terecht gekomen met hulpvragen zoals het verbeteren van sociale contacten, het plannen en maken van huiswerk, het verbeteren van de de Nederlandse taal, etc. Omdat ik zelf ook kinderen heb in deze leeftijd, weet ik dat ze tegenwoordig door internet en social media eigenlijk 24/7 in verbinding staan met de wereld. De sociale druk en prestatiedrang is erg groot, waardoor sommige jongeren gewoon een steuntje in de rug nodig hebben.”

 

“Na een interne cursus en een Verklaring Omtrent Goed Gedrag, werd ik voorgesteld aan een jongere (de ‘mentee’). Door middel van een gesprek werd gekeken of er letterlijk een match was, en dat bleek het geval. Mijn mentee had vooral een luisterend oor nodig en wat hulp met sociale contacten. Ik zie het als een soort tandem, waarbij de mentee voorop zit en stuurt en waarbij ik achterop mee help met trappen en het overige verkeer een beetje in de gaten houd.
Het is fantastisch om te merken dat het schijnbaar kleine dat je doet voor een jongere, een enorme steun kan zijn. Ik heb gezien hoe mijn mentee zichzelf bijna oversteeg toen hij de kans kreeg om samen met andere mentees en stagiaires een activiteit te organiseren. Het moest een game-café worden op een vrijdagmiddag in een schoolvakantie. In het plaatselijke cultuurcentrum werd dit in relatief korte tijd op poten gezet. Er werden sponsoren voor oude en nieuwe spelcomputers benaderd, er werd onderhandeld over hapjes en drankjes, de lokale pers werd erbij betrokken en er werden flyers gemaakt en verspreid. Het werd een groot succes, waarbij zo’n 500 personen, jong en oud, uit Deurne en omstreken een leuke middag hadden!”

 

“Het zou mooi zijn als zich nieuwe vrijwilligers aanmelden naar aanleiding van dit artikel. Maar de eigenlijke aanleiding is dus dat Jetstone het plan heeft opgevat om een bijdrage te gaan doen aan de LEV Groep. Het geld dat hen wordt aangeboden aan het einde van het jaar, is overigens vooral bedoeld voor eenzame ouderen, een andere belangrijke doelgroep van LEV. Ook die zijn er veel in de regio en ook daar zijn vrijwilligers en financiële middelen hard nodig.”