Samenwerkers: Anton en Tim

 

Anton Koopman en Tim van Rooij zijn allebei actief met het opleiden van medewerkers bij Jetstone. Anton als beginnende interne opleider en Tim als externe opleider vanuit Kenniscentrum Steen.

 

Anton werkt inmiddels acht jaar bij Jetstone. “Na mijn schooltijd ben ik hier terecht gekomen en sindsdien ben ik niet meer weggegaan. Ik vind het leuk om met mijn handen te werken, om iets moois te maken. Ik ben begonnen als polijster en mijn taken werden steeds uitgebreid, met bijvoorbeeld het uitvoeren van eindcontroles. Uiteindelijk ging ik nieuwe medewerkers leren polijsten en mocht ik zelfs een keer invallen om wiskundeles te geven. Dat beviel erg goed en inmiddels ben ik een trainersopleiding aan het volgen.”

 

Tim werkt bij Kenniscentrum Steen, een koepelorganisatie waar 800 bedrijven zijn ingeschreven. Sinds 2002 zijn ze verbonden aan Jetstone. “De cultuur bij Jetstone is wezenlijk anders dan bij andere bedrijven. Het valt mij op dat Jetstone op een aantal terreinen een hele eigen koers heeft gevaren en dat heeft ze geen windeieren gelegd.” Anton beaamt dit. “Als je laat zien dat je graag wil, dan ziet Jetstone dat vanzelf en geven ze je de kans om te groeien. Je wordt hier echt serieus genomen. En geen dag is hetzelfde, soms sta ik op drie verschillende plekken. Dat vind ik wel mooi.”

 

Tim vertelt dat de opleiding bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. “De praktijk staat centraal. We proberen mensen te motiveren door eens op een andere manier naar dingen te kijken. En we hebben een kerntakenlijst opgesteld waarin staat welke vaardigheden je moet beheersen. Anton heeft een belangrijke rol om erop toe te zien dat zoveel mogelijk medewerkers deze kerntakenlijst goed volbrengen.”

 

Anton geeft aan dat het uitdagend is om de medewerkers gemotiveerd te houden. “Het initiatief moet liggen bij degene die de opleiding volgt. Wij kunnen het allemaal faciliteren, maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen.” Volgens Tim houdt Jetstone dit goed in de gaten: “Er heerst hier een cultuur om voortdurend in die mentaliteit te investeren. Er is veel aandacht voor het mogen leren, fouten mogen maken en het stimuleren van de medewerkers. En op alle belangrijke knooppunten in de organisatie zitten mensen die niet met de vinger wijzen, maar die kijken hoe ze problemen samen kunnen oplossen.”