Veilig omgaan met kwartsstof

 

Veilig omgaan met kwartsstof

Naar aanleiding van een recent online artikel in het Financieel Dagblad (d.d. 26-1) over het omgaan met kwartsstof vertellen wij graag hoe wij hiermee omgaan.

Jetstone produceert aanrechtbladen van hoogwaardige materialen. Jetstone verwerkt ook composiet dat kwarts bevat, tussen de 10% en 90%; gemiddeld zo’n 40%. Het is goed dat er voor dit onderwerp aandacht komt.

Jetstone vindt het van het grootste belang om zijn medewerkers veilig te laten werken. Bescherming tegen de mogelijke risico’s van kwartsstof hoort daar bij. Dat doen we vooral door vrijwel bij alle bewerkingen (zagen, waterjetten, cnc en polijsten) met veel water te werken, waardoor zoveel mogelijk stof direct met het water wordt afgevoerd. Op plekken waar ‘droog’ gewerkt moet worden zorgen we voor bronafzuiging voorzien van een HEPA-filter (bijvoorbeeld op slijptollen en afkortzagen) en waar nodig verstrekken wij persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Aangezien het een product is dat op maat gemaakt wordt, hoeft er op locatie zo min mogelijk gezaagd of geboord te worden. Indien er dan toch werkzaamheden op locatie gedaan moeten worden en als nat werken niet of onvoldoende mogelijk is, gebruiken we naast stofafzuiging met een HEPA-filter aanvullend adembescherming in de vorm van stofmaskers van klasse FFP3.

 

We laten op reguliere basis externe, onafhankelijke controles uitvoeren door een Arbeidshygiënist conform de NEN-EN 689 normen. Dit doen wij om te toetsen wat de resultaten van al deze voorzorgs- en beschermingsmaatregelen zijn, Jetstone voldoet hiermee aan de wettelijke eisen. Daarnaast ziet de Inspectie SZW in Nederland toe op naleving daarvan. Wij informeren en instrueren onze medewerkers op diverse manieren over de benodigde veiligheidsmaatregelen. Ook in de landelijke leerdoelen van de VCA veiligheidscursus voor onze monteurs komt stofvrij werken aan bod.

Kwarts is een van de meest voorkomende mineralen ter wereld en wordt ook wel silica genoemd. Kwartsdeeltjes zijn ca. 100 keer zo klein als zandkorreltjes en zitten onder andere in zand en in vrijwel alle natuurlijke gesteenten. Wereldwijd wordt het daardoor in enorm veel branches en producten toegepast, zoals beton, kalkzandsteen, bakstenen en composiet.

Meer informatie over het werken met (kwarts)stof kunt u vinden op de site van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/kwartsstof/documenten/publicatie/2018/05/07/factsheet-kwartsstof

Voor Jetstone is veilig werken van groot belang en wij nemen alle benodigde voorzorgmaatregelen om een veilige werkomgeving te creëren en onze afnemers te informeren over het verantwoord bewerken van onze producten.

Wij zullen aandacht blijven besteden aan veilig werken.