Jetstone deelnemer aan Convenant TruStone

Op maandag 13 mei 2019 tekende Jetstone het Convenant TruStone. Dit initiatief is een belangrijke stap in ons streven naar duurzaam natuursteen. Omdat veel natuursteensoorten worden gewonnen in landen waar arbeidsomstandigheden en lonen vaak heel anders zijn dan in Europa, en waar zelfs kinderarbeid en schuldslavernij kunnen voorkomen, vindt Jetstone het van groot belang om zorgvuldig te kijken naar haar leveranciers. Uiteraard voldoen we op dat vlak aan de inspanningsverplichting zoals de Nederlandse overheid die voorschrijft op het gebied van duurzaam en verantwoord inkopen. Maar we gaan daarin nog forse stappen verder.

 

Zorgvuldigheid bij inkoop (naast TruStone)

We werken bijvoorbeeld met een ‘Code of Conduct’; een document waarin we onszelf en onze leveranciers verplichten om te voldoen aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden. Verder werken we zoveel mogelijk samen met bedrijven die zelf ook eigenaar zijn van de groeves waar het graniet wordt gewonnen en bezoeken we, vaak samen met onafhankelijke lokale controleurs, bedrijven en groeves waar we audits laten uitvoeren.

 

IMVO-initiatief TruStone

Een belangrijke nieuwe stap op het vlak van duurzaam natuursteen werd dus gezet in 2019. Op maandag 13 mei 2019 tekenden we namelijk zowel zelfstandig als vanuit werkgeversorganisatie DI-stone het IMVO-initiatief TruStone. Naast collega-bedrijven uit onze branche, ondertekenden onder andere ook minister Sigrid Kaag en vertegenwoordigers van de organisaties FNV, CNV en Arisa.
In de jaren daarvoor is er door diverse partijen in de Nederlandse en Belgische natuursteenbranche hard gewerkt aan dit convenant. De doelstelling van het Initiatief TruStone is helder: de betrokken partijen willen transparantie creëren en een vuist vormen tegen schendingen van milieu en mensenrechten, die bij de winning van natuursteen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika mogelijk nog voorkomen. Als individueel bedrijf kun je daarop nauwelijks invloed uitoefenen; als branche in samenwerking met (overheids)organisaties staan we een stuk sterker.