Verantwoord ondernemen

Als internationaal verantwoord ondernemer, houdt Jetstone de Sustainable Development Goals in het achterhoofd. Dit zijn 17 door de Verenigde Naties omschreven werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Het streven: tegen 2030 een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

 

Bij Jetstone kijken we per doel hoe onze bedrijfsvoering een bijdrage levert aan het behalen daarvan. Met name aan de volgende vijf doelen kunnen we in onze bedrijfstak een bijdrage leveren:

SDG 01 – Het bestrijden van armoede

SDG 08 – Faciliteren van waardig werk en economische groei

SDG 12 – Bijdragen aan verantwoorde en duurzame consumptie- en productiepatronen

SDG 13 – Bestrijden van klimaatverandering en haar impact

SDG 17 – Revitaliseren van wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

 

Graag lichten we hieronder nader toe met welke zaken we momenteel volop aan de slag zijn en hoe we aan de 5 voor ons meest relevante SDG-doelstellingen werken.

We kiezen ervoor ons te richten op concrete en behapbare cassussen, die we graag grondig en langdurig aan willen pakken. Uiteraard erkennen we ook dat er nog talloze andere belangrijke thema’s zijn die we helaas (nog) niet direct kunnen aanpakken. Voor een volledige verantwoording van ons IMVO-beleid verwijzen we graag naar ons Responsible Business Conduct en ons IMVO Jaarverslag 2023.

 

 

GEZONDE EN GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS

 

Jetstone kan alleen succesvol zijn door haar medewerkers. Dus willen we dat onze medewerkers gezond en veilig kunnen werken, en in zichzelf kunnen investeren door middel van opleidingen.

 

Veilig en gezond werken  [SDG 8]

Het belang van de veiligheid en gezondheid van medewerkers staat bij Jetstone als een paal boven water. We laten ons adviseren door experts en faciliteren onafhankelijke audits om ons te beoordelen. We blijken toonaangevend in onze branche met bijvoorbeeld de professionele stof-afzuiging in onze fabrieken en de in eigen beheer ontwikkelde, in hoogte verstelbare, werkplekken in productie.

Verder werken we uiteraard met gecertificeerde hulpmiddelen, zorgen we ervoor dat ARBO-regels strikt worden nageleefd en hebben we gezorgd dat er in onze fabrieken nauwelijks nog getild hoeft te worden door het gebruik van vacuümheffers en transportbanden.

 

Gemotiveerde medewerkers  [SDG 8]

Werken bij Jetstone betekent samenwerken, maar ook samen plezier hebben. Onze informele werksfeer, open communicatie en sociale activiteiten dragen daar in belangrijke mate aan bij. Evenals betrokken teamleiders die ervoor zorgen dat medewerkers intern altijd een luisterend oor vinden.

Daarnaast hechten we veel belang aan opleidingen. In 2020 trokken we een opleidingscoördinator aan (vanuit het onderwijs) om onze interne opleidingen professioneler en meer gestructureerd vorm te geven. We zijn bovendien een BBL-erkend leerbedrijf en werken samen met ESF aan het project ‘Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers’.

In 2015 hebben we een eigen Make A Wish foundation in het leven geroepen. Medewerkers kunnen middelen uit dit fonds aanwenden voor mensen uit hun directe omgeving, zodat we hulp kunnen bieden in de breedste zin van het woord.

 

 

VERANTWOORD INKOPEN

 

Code of Conduct  [SDG’s 1, 8 & 17]

Jetstone hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. In dit document verplichten we onszelf en onze leveranciers tot een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden.

Zeker bij granietsoorten uit niet-Westerse landen is dit een belangrijk aspect, evenals het uitvoeren van onafhankelijke audits. Deze audits laten wij onder andere uitvoeren door Xertifix, een NGO die strijdt voor betere arbeidsomstandigheden en milieubescherming in de steensector in India.

 

NSF en bio-hars  [SDG’s 12 & 17]

Jetstone werkt enkel met leveranciers van composiet, keramiek en dekton die zijn gecertificeerd conform de normen van de internationale organisaties NSF en/of GreenGuard. Deze certificering garandeert dat de materialen hygiënisch en voedselveilig zijn; aspecten die van groot belang zijn als het gaat om een keukenblad natuurlijk.

Maar ook in duurzaamheid wordt volop geïnvesteerd door onze leveranciers, zeker voor kwartscomposiet-materialen. Zo heeft Silestone de Hybriq+ technologie ontwikkeld, waardoor ze in hun mix van grondstoffen minder silica hoeven toe te passen, onder andere door het gebruik van gerecycled glas. En Diresco, een andere leverancier van platen in composiet, is al geruime tijd overgeschakeld op bio-hars als basis voor haar producten. Een ontwikkeling die wij ook bij andere leveranciers stimuleren.

 

 

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

 

IMVO-initiatief TruStone  [SDG’s 1 & 17]

In 2019 tekenden we het IMVO-initiatief TruStone. Naast Nederlandse en Belgische collega-bedrijven uit onze branche, ondertekenden onder andere ook minister Sigrid Kaag en vertegenwoordigers van de organisaties FNV, CNV en Arisa.

De doelstelling van het Initiatief TruStone is helder: een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. De betrokken partijen willen transparantie creëren en een vuist vormen tegen schendingen van milieu en mensenrechten, die bij de winning van natuursteen in o.a. Azië, Afrika en Zuid-Amerika mogelijk nog voorkomen. Als individueel bedrijf kun je daarop maar beperkt invloed uitoefenen; als branche in samenwerking met (overheids)organisaties, zoals de SER, staan we een stuk sterker.

Meer informatie over duurzaam natuursteen vindt u op deze pagina.

 

 

DUURZAME BEDRIJFSPROCESSEN

 

Jetstone kiest in haar bedrijfsvoering waar mogelijk voor milieuvriendelijke oplossingen en streeft naar een circulair proces voor de verwerking van restmateriaal.

 

Verbruik van elektriciteit, water en brandstoffen [SDG 13]

In 2019 hebben we onze fabrieken voorzien van 3.333 zonnepanelen; goed voor meer dan 1 miljoen kWh groene stroom per jaar. De resterende stroom die we verbruiken is in elk geval groen en proberen we te minimaliseren door bijvoorbeeld investeringen in warmteterugwinning en energiezuinige machines. Door slimme isolatie-toepassingen is ook het verbruik van gas aanzienlijk teruggedrongen. En door al het water in ons productieproces te recyclen en waar mogelijk zoveel mogelijk aan te vullen met regenwater, kunnen we ook het verbruik van (leiding)water zo minimaal mogelijk houden.

Bij de aanschaf van voertuigen zijn uitstoot en brandstofverbruik altijd doorslaggevend. Zo zijn in de afgelopen jaren diverse uiterst zuinige bussen gekocht voor onze monteurs en hebben we extra magazijnen geopend in Brussel en Hannover, waardoor we ons transport in België en Duitsland veel meer gegroepeerd (en dus met veel minder kilometers) kunnen organiseren. Ook in Zweden hebben we extra magazijnen geopend en het aantal transportkilometers aanzienlijk kunnen verminderen.

 

Materiaalverbruik en recycling  [SDG’s 12 & 13]

Door middel van ‘nesting-software’ kunnen we onze hoeveelheid materiaalafval steeds verder terugdringen. Desondanks hebben we te maken met veel kleine reststukken. We scheiden daarin ons afval van keramiek volledig van graniet en composiet, waardoor we een zuivere afvalstroom krijgen. Ons afval is daardoor onder andere te hergebruiken voor de aanleg van wegen en de bouw van huizen.

Dat recyclingprincipe proberen we verder te maximaliseren in samenwerking met onze klanten. Bij vervanging van een keuken wordt immers een gebruikt werkblad overbodig. De gebruikte werkbladen (voorzien van een recycle-sticker) kan een klant door ons laten ophalen (wanneer we daar toch al zijn voor de levering van nieuwe werkbladen). Deze laten we vervolgens breken tot kleine stukjes, waardoor ook deze kunnen worden hergebruikt bij huizen- en wegenbouw.

Tenslotte voeren we steeds minder materialen in de ’traditionele’ dikte van 30mm. We stimuleren onze klanten om in plaats daarvan te werken met dunner basismateriaal, waardoor het gemiddeld materiaalverbruik per order daalt. Bijkomend voordeel van die dunnere materialen is dat het gewicht per werkblad lager is, wat zorgt voor een lagere fysieke belasting van onze monteurs en de monteurs van onze klanten.

 

Life-cycle Analysis  [SDG’s 13 & 17]

Om de ecologische voetafdruk van Jetstone te minimaliseren is het belangrijk in kaart te brengen hoeveel CO2 er uitgestoten wordt bij de productie en levering van een werkblad. Om dat te onderzoeken werken we samen met Diresco, leverancier van composieten werkbladen, en Encon, een onafhankelijke organisatie die de uitstoot in onze keten berekent. Op basis van precieze metingen in alle facetten van de productlevenscyclus, van het winnen van de grondstoffen naar productie van het ruwe materiaal bij Diresco, tot de montage of aflevering door Jetstone’s logistieke diensten, heeft Encon een rapport opgesteld. Naar aanleiding van de bevindingen uit dit rapport zijn we als Jetstone aan zet om duurzaamheidsinitiatieven op te zetten waarmee we onze belasting op het milieu kunnen verkleinen.